produkt

Elektro projektovanie

Projektovanie elektro silnoprúd - NN
V rámci vypracovania projektovej dokumentácie pre nízko napäťové sústavy postupujeme podľa platných zákonov a predpisov v oblasti…
Viac »

produkt

Revízie

Ponúkame revízie elektrických inštalácií, silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov (obvodov) uskutočňujeme v súlade s Vyhl. MPSV a R SR č.508/2009 Z.z. a s normou STN 33 2000-6-61 …
Viac »

produkt

Zámočnické práce

Poskytujeme zámočnícke práce podľa projektovej dokumentácie a požiadaviek zákazníka (zváranie, ohýbanie, CNC vysekávanie - AMADA EUROPE 245).
Viac »

produkt

Poradenstvo

Poskytujeme odborné poradenské služby ako nástroj pomoci zákazníkom. Tieto služby zahŕňajú systém poskytovania informácií, rád a odbornej pomoci klientom, ktorí majú problémy s…
Viac »

produkt

Povrchová úprava kovov

Vykonávame povrchovú úpravu kovov práškovou farbou - KOMAXIT. Povrchová úprava kovov práškovými vypaľovacími farbami je modernou technológiou povrchových úprav kovových výrobkov, pri…
Viac »

produkt

Diagnostika káblov

Aplikácia diagnostiky káblov umožňuje nedeštruktívnym spôsobom ohodnotiť stav káblových vedení a ich zostatkovú životnosť a na základe získaných informácii cielene riadiť a plánovať…
Viac »

produkt

Výkopové práce

Ponúkame zemné práce, výkopové práce, terénne úpravy a pozemné práce. Zemné práce: kopanie základov domov, pivníc, bazénov a ostatných objektov.
Viac »

Chránené pracovisko

Naša firma má pridelený štatút chránené pracovisko
Novinky emailom
Pridajte sa na odber informácií emailom o novinkách v našom obchode!